Apa yang akan saya pelajari?

CrynodebMae’n bosibl astudio'r cwrs hwn ar gampws SA1 Abertawe neu ar ein campws yng Nghaerfyrddin, yn ddibynnol ar ba leoliad sy’n well gan y myfyriwr. Mae Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (2 flynedd) wedi'i llunio ar gyfer y rheini sydd eisoes yn gweithio yn y sector addysg a gofal plant, ac mae’n caniatáu iddynt astudio’n hyblyg o gwmpas eu hymrwymiadau gwaith. Mae darlithoedd yn cael eu cyflwyno gyda’r hwyr ac ar ambell ddydd Sadwrn er mwyn galluogi myfyrwyr i barhau i weithio tra byddant yn cwblhau eu gradd a bydd myfyrwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o arfer a damcaniaeth addysg a gofal blynyddoedd cynnar a fydd yn rhoi iddynt ddealltwriaeth lawn a chytbwys o’r pwnc. Datblygwyd y rhaglen er mwyn darparu cyfleoedd ar gyfer dysgu am bob agwedd ar addysg a gofal plant ifanc. Mae’r rhaglen yn rhoi cyfleoedd i gysylltu gweithgareddau ymarferol a phrofiadau yn yr amgylchedd gwaith â damcaniaethau’n gysylltiedig ag addysg a gofal plant. Bydd y dysgu’n digwydd drwy drafodaethau grŵp, gweithdai, ymweliadau astudio yn ogystal â darlithoedd er mwyn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ystod o bynciau perthnasol. Mae pwyslais ar ddysgu ymarferol er mwyn cefnogi dealltwriaeth o’r cysylltiadau rhwng damcaniaeth ac arfer o fewn y blynyddoedd cynnar. Hefyd mae ymweliadau preswyl dewisol ag ardaloedd eraill o’r DU a thramor.

Saya termasuk departemen apa?

Academic Discipline: Early Years

Pilihan kuliah

Purna Waktu (2 tahun)

Biaya kuliah
£13.500,00 (Rp 270.000.000) per tahun
Ini adalah biaya tetap
Tanggal mulai

26 September 2022

Tempat

Cardiff (Caerdydd)

University of Wales Trinity Saint David,

Carmarthen,

Carmarthenshire,

SA31 3EP, Wales

Purna Waktu (2 tahun)

Biaya kuliah
£13.500,00 (Rp 270.000.000) per tahun
Ini adalah biaya tetap
Tanggal mulai

26 September 2022

Tempat

SA1 Waterfront Campus, Swansea

UWTSD,

Kings Road,

Swansea,

SA1 8AL, Wales

Persyaratan masuk

Untuk mahasiswa dari Amerika Serikat

Students need to have High School Full Diploma and certified transcripts must accompany all applications.

Mungkin ada beberapa persyaratan IELTS yang berbeda, tergantung jurusan yang kamu ambil

Hubungi kami