Apa yang akan saya pelajari?

Mae'r cwrs yma wedi ei gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gweithio gyda phlant, i'w ysbrydoli i fwynhau dysgu, ac i weithio mewn proffesiynau sydd yn gwneud gwahaniaeth i fywyd plant. Mae hwn yn gwrs poblogaidd mewn Prifysgol cyfeillgar lle rydych yn enw nid yn rhif. Mae BA Astudiaethau Addysg: Cynradd yn un o ychydig iawn o rhaglenni yn y Deyrnas Unedig sydd yn canolbwyntio ar astudio addysg yn y sector gynradd. Mae’r rhaglen ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, trwy gyfrwng y Saesneg ac yn ddwyieithog ac mae’r darlithwyr i gyd yn ddwyieithog. Gwneir dau leoliad arsylwadol gan bob myfyriwr a cheir cyfle i astudio dramor am semester.

Saya termasuk departemen apa?

Academic Discipline: Social Justice and Inclusion

Pilihan kuliah

Purna Waktu (3 tahun)

Biaya kuliah
£13.500,00 (Rp 270.000.000) per tahun
Ini adalah biaya tetap
Tanggal mulai

26 September 2022

Tempat

Carmarthen Campus

College Road,

Carmarthen,

Carmarthenshire,

SA31 3EP, Wales

Persyaratan masuk

Untuk mahasiswa dari Amerika Serikat

Students need to have High School Full Diploma and certified transcripts must accompany all applications.

Mungkin ada beberapa persyaratan IELTS yang berbeda, tergantung jurusan yang kamu ambil

Hubungi kami